Wallonië, zijn mooie dorpen

Wallonië, zijn mooie dorpen

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/4

In 1994 werd de vzw "De Mooiste Dorpen van Wallonië" op initiatief van Mr. Alain Collin uit Chardeneux (Somme-Leuze) boven de doopvont gehouden. Aanleiding was de Bijeenkomst voor Toerisme van de Provincie Namen; inspiratie voor het initiatief waren de ervaringen van de "Mooiste Dorpen van Frankrijk", opgericht door Mr. CEYRAC. Sindsdien promoot de vereniging het imago van een landelijk Wallonië dat bescherming en opwaardering verdient via een mozaïek van karaktervolle dorpen en typische landschappen.

Sinds de oprichting is het initiatief synoniem voor kwaliteit, gezelligheid, sociaal engagement en het delen van ervaringen. De vereniging overkoepelt een netwerk van 24 dorpen bekroond met dit label, die door de vereniging via gediversifieerde, innovatieve projecten en activiteiten gestimuleerd worden, mede met de hulp van de inwoners van deze dorpen, van de overheden en van de plaatselijke verenigingen.

Of het nu eenmalige evenementen betreft of acties die zich op lange termijn voltrekken, ze hebben allemaal één ding gemeen dat aan al deze sfeervolle plaatsen een uniek karakter verleent: een opmerkelijk landelijk erfgoed.

Een erfgoed dat in ieder dorp gestalte krijgt in evenveel elementen: vanzelfsprekend behoren hiertoe de gebouwen, het landschap, maar ook de tradities en de plaatselijke specialiteiten.

De Mooiste Dorpen van Wallonië betekent een andere manier om Wallonië op een intiemere, subtielere manier te ontdekken.

De doelstellingen van de vereniging: kwaliteitsgarantie, naambekendheid en kwalitatieve ontwikkeling
Sinds haar oprichting heeft de vereniging De Mooiste Dorpen van Wallonië haar strategie gestoeld op het behoud en de valorisatie van de kwaliteit van het erfgoed in de dorpen, zodat ze meer naambekendheid krijgen om zo hun economische ontwikkeling te bevorderen.

De authenticiteit van de dorpen van het netwerk garanderen, door een associatieve en culturele dynamiek rond de noodzaak aan kwaliteit uit te bouwen.
Een beleid voor duurzame ontwikkeling voeren, gebaseerd op de waardering en de bescherming van het architecturale erfgoed van de dorpen van het netwerk, en op de valorisatie van de producten die met de regionale identiteit verbonden zijn.
De naambekendheid van het netwerk versterken via een onthaalbeleid dat comfort van de gasten nastreeft en de nieuwsgierigheid van de bezoeker prikkelt. Deze aanpak beoogt eveneens om de associatieve en culturele rijkdommen van het landelijke Wallonië meer in de kijker te stellen door een beleid te voeren op basis van producten en evenementen die de levenskwaliteit van het dorp valoriseren.
De erkenning van de specifieke aard van deze karaktervolle dorpen door openbare instanties (Europese Unie, de staat, de regio,...) bewerkstelligen.
Vier doelstellingen die ene hele uitdaging vormen, want : "tussen de noodzakelijke waardering van het gebouwenerfgoed en het landschappelijke erfgoed uit het verleden, de gerechtvaardigde eis van de bewoners om te leven volgens de hedendaagse normen op gebied van comfort en de plicht om aan de toekomst te bouwen, is het evenwicht niet altijd gemakkelijk te vinden." (F. de Panafieu)

Het label van de "Mooiste Dorpen van Wallonië" oogt mooi en goed als vertrekpunt, maar mag geen eindpunt worden.